Bestuur en organisatie

Naam
Adres
Telefoon
E-mail
Secretariaat
Internet

Nummer KvK
Aansluitnummer Cadans
Relatienummer Commit
Loonbelasting nummer
Btw-nummer

Stichting De Meent Leende
Julianastraat 1, 5595 CM Leende
040-2062364
info@demeent-leende.nl
meentbestuur@gmail.com
www.demeent-leende.nl

41088460
002.371.03
102893
0045.606.07.L.01.9210
0045.606.07.B.01.9300

 

 

 

 

Gegevens Stichtingbestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid (personeels zaken)
Lid (technische zaken)

Henk Simkens
Heleen van Griethuijsen
Rikie van Mierlo
Bianca Arens
Jan Verdonschot

Vaste personeelsleden

Beheerder

Ass.beheerder
Ass.beheerder
Ass.beheerder

John Engelen

Frank Bax
William Bijnen
Heidi Beks